• 357

کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی

نشر تی آرا
وضعیت:
موجود
توضیحات:

کاربردهای فیزیک هستهای در حوزههای انرژی و پزشکی شناخته شده هستند و به طور  ،" گسترده گزارش میشوند. بعنوان مثال، میتوانید به گزارش "فیزیک هستهای برای پزشکی منتشر شده توسط بنیاد علوم اروپا یا "انرژی برای آینده: گزینه هستهای"، به قلم دانشمندان انجمن فیزیک اروپا (ایپیاس) رجوع کنید. ولی در مورد تکنیکهای هستهای بسیار مهم بکار رفته برای مطالعه، توصیف، ارزیابی و حفظ میراث فرهنگی، مطالب کمتری دیده و شنیده میشود. در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در این زمینه وجود داشته است، و هدف از این گزارش عرضه یک توصیف عامه پسند و قابل دسترسی در این باره است. 

قیمت:

11,000 تومان

تعداد:
امکانات

کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی به قلم چندین نویسنده برجسته آمریکایی و با ترجمه هلیا عبدالرضایی منتشر شد. 

نظرات کاربران درباره کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی

(0 نظر)

نظر خود را بنویسید

;